Ülkemizde Mevcut ve Potansiyel Siber Güvenlik Politikaları


“Siber savaş kavramı, geleneksel internet değerleri olan açıklık, iş birliği, inovasyon, sınırlı denetim ve fikirlerin serbest değişimini tehdit eden kusursuz fırtınayı oluşturmak üzere birleşmektedir.”

Ulus-Devlet temelli sistem ve güvenlik anlayışı, 17. yüzyılda yapılan Otuz Yıl savaşlarını takip eden yıllarda önce Avrupa kıtasında ortaya çıkmış daha sonra da dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmıştır. Vestfalya Barış antlaşması ile Avrupa’daki din savaşları sona erdi. Bununla beraber aidiyet ilişkisi de yerini topraksal ve seküler aidiyete bırakmıştır. Sınırları belirlenmiş bir coğrafya üzerinde yaşayan insanların önce tebaa sonra da vatandaş statüsüyle ortak bir ulusun öğeleri olduklarına inanılmış ve de bu insan topluluğunun güvenliği ile ait oldukları devletin güvenliği aynı görülmüştür.

Vatandaşların ait oldukları devletin güvenliğini her şeyin üstünde görmeleri, bir anlamda, kendi güvenliklerinin de garanti altına alınması anlamına gelmekteydi. Devlet içi ve devlet dışı alanların birbirinden kesin çizgilerle ayrıldığına inanılmış, devlet içinde düzen ve güvenlik durumu sürerken, devletlerarası ortamda düzensizliğin ve güvenliksizlik durumunun var olduğuna inanılmıştır.

Kritik Altyapıların Korunması Çok Önemli!

Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde önemli bir paya sahip olan teknolojik üretim ve pazarlama, arkasında aynı zamanda ciddi bir güvenlik riski de barındırıyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından 2015 yılında yayınlanan Siber Güvenlik Strateji belgesi isimli çalışmada, zayıf bilgi sistemlerinin, ulusal ve ulus dışı aktörlerin ABD’ye ve onun menfaatlerine saldırmasını davetkar kıldığını hatta herhangi bir anlaşmazlık durumunda, potansiyel düşmanların ABD’yi veya müttefik kritik altyapıları ve askeri ağları hedef alarak stratejik üstünlük sağlamaya çalışacağını varsayıyor.

Amerika, Almanya, İngiltere ve Yeni Zelanda ülkelerinin siber güvenlik stratejileri incelendiğinde üç ana başlığın ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlardan ilki Kritik Altyapıların Korunması, ikinci başlık ulusal karşı koyma kapasitesinin geliştirilmesi ki bu ulusal siber olaylara müdahale merkezleri veya bilgisayar olaylarına müdahaleleri tarafından gerçekleştirilir. Üçüncü başlık ise nitelikli insan kaynağı istihdamıdır.


tr_TRTurkish