CyberThink Danışma Kurulu

Sektörün Öncü İsimlerinden Oluşmaktadır.

“Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap”. Mevlana

DANIŞMA KURULU ÜYELERİMİZ

Celil ÜNÜVER

CEO&CoFounder, Trapmine

Kubilay Onur GÜNGÖR

CEO, Cyber Struggle

Furkan ÇALIŞKAN

Team Lead, Ziraat Bankası

Gökmen GÜREŞÇİ

CEO&CoFounder, DeepCase

Küresel güçler ekonomik, politik, toplumsal yaşamı ellerindeki yetenek ve araçları kullanarak yönlendirmekte ve şekillendirmekte, geniş coğrafyalarda etki ve ilgi alanları oluşturmaktadır. Yakın gelecekte belirli uzay alanlarında da etki ve ilgi alanları oluşacaktır.Küresel güç olmak için en değerli yetenek şüphesiz bilgi ve teknolojiye hâkim olmaktır. Günümüzde “Bilimsel ve Teknolojik Güç” milli güç unsurlarının en değerlisi haline gelmiştir.Diğer yandan görülmektedir ki “acımasız dünyada” gücün artırılması ve sürdürülmesi için “bilgi ve teknoloji” her şeyden daha önce tehdit üretim sistemlerine dönüştürülmektedir. İnsanlık olarak yakın gelecekte saldırı ve savunma sistemlerinin hiç de alışık olmadığımız formlarıyla karşılaşabiliriz.

Şüphesiz Türkiye olarak da çeşitli asimetrik saldırılar yaşıyoruz. Küresel devletlerin silahlı kuvvetlerince belli bir süredir yoğunlaştırılarak yönlendirilebilen manyetik dalga silahlarının kullanılmaya başlandığını, enerji santrallerini ve nakil hatlarını etkileyen mühimmatların kullanıldığını, hava savaş araçlarının motor sistemlerinin yerden müdahale ile etki altına alınabildiğini, susturulabildiği bir dönem ile karşı karşıyayız. Bu tür ve benzeri silah sistemleri ile ülkelerin stratejik önemdeki tesisleri de kısa sürede etkisizleştirilebilmektedir. Şüphesiz klasik konvansiyonel sistem ve saldırılar önümüzdeki zaman diliminde de geçerliliğini koruyacaktır. Gelişmiş bölgesel güçler, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler silah tedarikçisi durumundadırlar. Bu ülkelerin birbiriyle yapacakları savaşlarda bilinen silah sistemlerinin ve yöntemlerin kullanıldığını ve kullanılacağını görebiliriz. Eşyanın doğasına uygun olan bu durum anılan devletlerin daha fazla silah sistemi talep etmesini, küresel ve bazı bölgesel güçlerin de daha çok silah satmalarını sağlayacaktır. Ancak küresel bir güçle ya da içinde küresel bir gücün olduğu bir ittifakla karşılaşma olasılığınız varsa çok yönlü ve alışılmamış asimetrik saldırılara hazırlanmanız gerekmektedir. Şüphesiz bu tür saldırılara tam olarak hazır olmak çok zordur. Tehdidi önceden kestirmek, tedbir alabilmek bilgi ister, teknoloji ister. Karşı koyabilmek ise liyakatli kişiler / işler ister. Hamaset ve kuru gürültüyle ilerleme kaydetmek mümkün değildir.

Konvansiyonel savaşın hız kazandığı ve her türlü asimetrik saldırı ile karşı karşıya kaldığımız bir dönemde Siber Güvenlik en önemli çalışma alanlarından biridir. Bu kapsamda Cyber Think Siber Güvenlik Düşünce Kuruluşu olarak Siber Güvenlik sektörünün öncü isimlerinden oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Kurul üyelerimize gösterdikleri katkılardan dolayı müteşekkir olduğumuzu beyan etmek isteriz.

tr_TRTurkish